Utredning vattenledningsnätet

WSP Sverige har gjort en utredning om Rovågerns vattenledningsnät och deras dokument finns publicerade här.

Utredning_Rovågern_200928.pdf
Bilaga A - Framtida anslutningar.pdf