Ansökan om medlemsskap

2017-11-19

INFORMATION TILL SAMTLIGA MARKÄGARE OCH TOMTÄGARE LÄNGST ROVÅGERNSVÄGEN

Styrelsen för Rovågerns Vattenförening fattade vid sitt möte den 19/11 2017 ett beslut om att inte bevilja några ytterligare medlemskap i vår förening. Detta beror på att vi inte kan leverera vatten i den utsträckning vi vill och anser att medlemmarna kan kräva.

Vi undersöker möjligheterna om att i framtiden kunna bevilja eventuellt ytterligare medlemmar men för dagen så är det stopp.

ROVÅGERNS VATTENFÖRENING

Bo Berglund

Ordförande

----------------------------------------------------------

Här nedan finns två st blanketter som man kan nyttja vid förändring av medlemsskap.

Det första används ifall man vill anmäla byte av ägare för en redan ansluten fastighet.

Det andra används ifall man har önskan om att bli ny medlem i föreningen. Det gäller alltså fastigheter som inte tidigare varit ansluten till föreningens vattenledning.

Dessa skrivs ut och fylls i och skickas till ordföranden i föreningen. Kontaktuppgifter finns på denna sida Organisation.

Följande arbetsgång gäller från 2016:

  1. Ansökan görs till styrelsen genom att skicka in ansökningsblankett
  2. Om styrelsen bifaller görs ansökan till Vakin (fd Umeva)
  3. Om Vakin godkänner beviljas medlemskap