Ansökan om medlemsskap

2021-09-30

Styrelsen har i år etablerat ett kösystem för att på ett ordnat sätt hantera medlemsansökningar inför framtiden. Det tidigare beslutet om att inte bevilja nya medlemskap gäller dock fortfarande. Styrelsen uppmanar sökande att följa instruktionerna på denna sida.

2017-11-19

INFORMATION TILL SAMTLIGA MARKÄGARE OCH TOMTÄGARE LÄNGST ROVÅGERNSVÄGEN

Styrelsen för Rovågerns Vattenförening fattade vid sitt möte den 19/11 2017 ett beslut om att inte bevilja några ytterligare medlemskap i vår förening. Detta beror på att vi inte kan leverera vatten i den utsträckning vi vill och anser att medlemmarna kan kräva.

Vi undersöker möjligheterna om att i framtiden kunna bevilja eventuellt ytterligare medlemmar men för dagen så är det stopp.

ROVÅGERNS VATTENFÖRENING

Instruktion

Här nedan finns två st blanketter som man kan nyttja vid förändring av medlemsskap.

Det första används ifall man vill anmäla byte av ägare för en redan ansluten fastighet.

Det andra används ifall man har önskan om att bli ny medlem i föreningen. Det gäller alltså fastigheter som inte tidigare varit ansluten till föreningens vattenledning.

Dessa skrivs ut och fylls i och skickas med post till ordföranden i föreningen. Kontaktuppgifter finns på denna sida Organisation.

Du kan även välja att skanna in underskriven ansökan och eposta till vatten@rovogern.com.

Arbetsgång:

  1. Ansökan görs till styrelsen genom att skicka in ansökningsblankett enligt ovan.

  2. Ansökan läggs i kösystemet.

  3. Om och när styrelsen bifaller ansökan kommer styrelsen skicka ansökan vidare till Vakin AB som även behöver godkänna den.

  4. Om Vakin godkänner beviljas medlemskap