Leverantörer

Vår leverantör av dricksvattnet är Umeå Kommuns bolag VAKIN.

http://vakin.se/vattenavlopp.4.24173df212e17ac04f080002424.html

Hobia Konsult hjälper oss med ekonomifrågor, sköter fakturering och hantering av mätarställningar. De sköter även hemsidan.

För frågor rörande VS rekommenderar vi Umeå Rörservice. Marcus Josefsson 070-225 61 42

Föreningen rekommenderar företaget ELGRUPPEN om man har behov av att utföra elarbeten.

Kontaktperson Jonny Nygren tel 070-377 19 56. Lokalt företag med jourtjänst för föreningen.