Kartor/GPS

Här finns information från ledningsdragning samt kommunikation med Metria.

Alla handlingar (10 kartbilder med detaljer samt brev mm) finns hos ordföranden och utsedd kontaktperson.