Mätarbyten till digitala mätare

Vi har under hösten -18 påbörjat utbyte av vatten mätare till digitala typ Kamstrup Multical 21.

Kamstrup Multical21

Samtliga mätare i mätbrunnar är utbytta under september – oktober, totalt 21 st

Därefter påbörjas utbyte av mätare efter mätbrunnar.

Utfört till månadsskiftet mars - april 2019 är Harrevelsudden och Stresslösa, totalt 10 + 8 mätare. Orsak till att vi börjar där är att det på dessa områden varit stora differenser i avläsningar jämfört med mätbrunn.

Planen är att alla mätare ska vara utbytta under hösten/vintern 2019/2020. Demontering av gamla mätare och montering av nya d:o utförs av Markus Josefsson från Umeå Rörservice.

Rutinen för detta ser ut som följer:

Föreningen gör utskick till medlemmar där mätare ska bytas med ett förslag till en tid då någon måste finnas på plats och ta emot och släppa in Markus.

Om ingen kan finnas i huset så måste Markus kontaktas annan tid överenskommas. Om inte detta görs kommer föreningen att debitera kostnaden för en onödig resa. Beloppet är satt till 500 kr. När detta skrivs återstår ca 200 mätare att byta ut. Kostnaden för nya mätare och tillhörande montage betalas av föreningen.

På så sätt kan läckor upptäckas tidigare än förut och vattenförluster minskas. Det finns också möjligheter att få ut viss historik för att studera hur flödet sett ut över tid.

Detta innebär dock inte att man som brukare av vatten inte behöver bry sig om sin anläggning utan man måste hålla uppsikt över rör, kopplingar och andra saker. Detta gäller i synnerhet vintertid då en del medlemmar har fått erfara tråkiga konsekvenser av t ex en frusen mätare.

2020-05-28

Under maj månad så bytte vi de sista gamla mätarna och projektet är därmed slutfört. Så hädanefter så behöver du inte lämna din mätarställning då vi kan läsa av mätarna på distans, fjärravläst.

2020-02-12

Februari och Mars månad kommer vi att göra utskick till medlemmar som är anslutna till huvudledningen och har adresser med Laxögern, Verkholmen, Fäbodsanden, Harrevelsudden och Långviksskatan.

Idag skickar vi ut brev till 50 st medlemmar och byten kommer att ske 26/2 och 27/2 samt 11/3.

Hoppas ni kan hålla er i huset/stugan när Markus kommer på besök.

2019-12-02

Bytesdagen på Toyota gick bra och vi fick en hel del byten gjorda vilket underlättar för oss. Nu tar vi tag i de kvarvarande mätarna och jobbar oss igenom område för område.

Denna vecka skickar vi brev till medlemmar med adress Svartviken, Ledskär samt Västersandskär och bytet kommer att ske den 10 december.

Vi skickar även ut brev till medlemmar med adress Spelgrunden och Hökaren. Bytet för det området är inplanerat den 11 december.

I brevet står det vilken tidpunkt som gäller för just er.

2019-10-30

Föreningen har planerat att ha ett tillfälle inne i Umeå för er som plockar hem era mätare över vintern. På den träffen kan ni ta med era mätare och byta dem mot nya digitala mätare och på så vis sparar föreningen rätt mycket pengar på att slippa åka ut och byta mätare ute på Rovögern. Och medlemmarna slipper finnas på plats ute på Rovögern för att byta mätare.


Det tillfället kommer att ske lördagen den 23/11 kl 11-13 på Burlin Motor på Ersboda, Toyota.


Det kommer att finnas personer på plats från föreningen som hjälper till med administrationen av detta.

2019-10-28

Vecka 46 kör vi på med 4 st mätbrunnar i samma arbetsgrupp.

Det är med preliminär tidplan inom parantes:

MB10 Laxögern, 8 st (12/11 kl 9-12)

MB12 Långrevaskär, 5 st (12/11 kl 12-14)

MB13 Riksväg 13, 8 st (13/11 kl 12-15)

MB15 Rutbådan, 9 st (14/11 kl 12-15)

2019-10-01

Så var det dags att byta mätare för Solvik samt Hällevik.

Det är planerat att ske den 10 samt 11/10 och vi hoppas så många som möjligt kan se till att finnas på plats.

Det är totalt 11 st medlemmar som påverkas av det.

2019-09-06

Ett par veckor framöver så ska vi byta mätare på Sävarskärsudden samt Bådelögern.

Planerat att ske den 19 samt 20/9.

Totalt 18 st medlemmar.

2019-08-27

Denna vecka försöker vi planera upp bytet för Gergrundet samt Ledskär. Vi har haft problem att få tag i medlemmarna så vi tar nya tag på dessa områden och gör ett utskick med planerade byten där medlemmen får kontakta Markus om tiden inte passar.


Gergrundet återstår 30 mätare

Ledskär är det 4 mätare kvar

2019-06-03

Alla mätare på Gergrundet byts nu ut under Juni månad.


Det är totalt 31st mätare som byts i denna grupp.

Utskicket sker 3/6 och Umeå Rörservice kontaktar därefter alla medlemmar och planerar in bytet så det passar för alla.

2019-03-27

Nu är det dags för en hel grupp av områden att planeras in. Det rör sig om områdena:

Rovögern Södra (klart bytt)

Rovögern Norra

Ledskär

Västersandskär

Banken

Tavelskäret

Hökaren


Det är totalt 45 st mätare som byts i denna grupp.

Utskicket sker 27/3 och Umeå Rörservice kontaktar därefter alla medlemmar och planerar in bytet så det passar för alla.

2019-01-11

Alla medlemmar på område Stresslösa kontaktas om mätarbytet. Utbyte ska ske under januari/februari 2019.

2018-12-01

Harrevelsudden är första område ut att få nya digitala mätare. Utskick sker 1/12 och byte planeras och påbörjas så fort som möjligt.

Utskicket sker i första hand som Epost och i andra hand på papper med kuvert med porto.

2018-11-01

Vi har under hösten 2018 påbörjat utbyte av vatten mätare till digitala typ Kamstrup Multical 21.

Samtliga mätare i mätbrunnar är utbytta under september – oktober, totalt 21 st

Därefter påbörjas utbyte av mätare efter mätbrunnar.