Vattenföreningen Rovågern

2021-09-30

Styrelsen har i år etablerat ett kösystem för att på ett ordnat sätt hantera medlemsansökningar inför framtiden. Det tidigare beslutet om att inte bevilja nya medlemskap gäller dock fortfarande. Styrelsen uppmanar sökande att följa instruktionerna på denna sida: Ansökan om medlemsskap.

2017-11-19

INFORMATION TILL SAMTLIGA MARKÄGARE OCH TOMTÄGARE LÄNGS ROVÅGERNSVÄGEN

Styrelsen för Rovågerns Vattenförening fattade vid sitt möte den 19/11 2017 ett beslut om att inte bevilja några ytterligare medlemskap i vår förening. Detta beror på att vi inte kan leverera vatten i den utsträckning vi vill och anser att medlemmarna kan kräva.

Vi undersöker möjligheterna om att i framtiden kunna bevilja eventuellt ytterligare medlemmar men för dagen så är det stopp.

ROVÅGERNS VATTENFÖRENING

Felanmälan

Felanmälan

Adressändring

Felanmälan

Rapportera mätarställning

Rapportera mätarställning