Tryckhöjningsstation

Under 2014 projekterades det för en tryckstegrings station. Erforderligt bygglov och arrende av mark upprättades. Stationen kom till pga att vi fick problem med vattentrycket för anläggningsägare ute i Laxögern samt längst ut på Rovögern.

Detta särskilt under vissa perioder, tex midsommarhelgen.

Tryckstegringen byggdes och var klar under juni månad 2015.

Det har senare visat sig att trots att anläggningen går för fullt så räcker den inte till för att hålla trycket i den omfattning vi önskar.

Detta kan bero på att VAKIN:s ledning för stationen inte kan tillföra tillräckligt med vatten.

Vi avvaktar VAKIN:s utbyte av matarledning fram till Täfteå som beräknas vara klar sommaren -19.