Ekonomi

Prislista

Inträdesavgift i föreningen:

100 kr Ej moms

Anslutningsavgift:

20 000 kr Ej moms. Räknas upp med KPI, avgiften jan 2021 är 24 322 kr

60 000 kr Administrativ avgift

Årsavgift:

1 500 kr Ej moms

Vattenavgift, individuell fakturering:

29 kr/m3 inkl moms

Vattenavgift, mätbrunnar:

27 kr/m3 inkl moms

Vattenavgift, "läckvatten":

23,75 kr/m3 inkl moms

Ny vattenmätare:

2 000 kr inkl moms