Frågor & svar

Frågor och svar

  • Jag är inte medlem?

Sök medlemsskap genom att sända in "ansökan om medlemsskap", samt "ansökan ny ägare". Dessa blanketter finns här. Ansökan om medlemsskap


  • Jag har köpt en fastighet som är ansluten?

Vid ägarbyte skickar du in "ansökan om medlemsskap". Dessa blanketter finns här. Ansökan om medlemsskap


  • Jag skall sälja min fastighet?

Vid försäljning skall vattenmätaren avläsas och förbrukningen betalas. Rapportera mätarställning

Du ska även registrera in namn och adress till nya ägarna på denna sida. Adress/ägarförändring för befintlig medlem


  • Vilka regler gäller för anslutning?

Ta del av dokumentet "styrelsens anvisningar". Riktlinjer/Anvisningar


  • När får jag koppla in vattnet?

När du lämnat in installatörens kvalitetssäkring. Ta del av "styrelsens anvisningar". Riktlinjer/Anvisningar


  • Jag har problem med vattenleveransen?

Kontakta styrelsen. Kontakta ej Umeå kommun! Läs mer på denna sida. Felanmälan


  • Min vattenmätare är trasig?

Kontakta styrelsen. Organisation