Informationssida för nya och befintliga medlemmar

En vattenledning i ständig utveckling

Föreningen bildades 1996....

Vattenledningen, som föreningen förvaltar, är cirka 18 km....


Under hösten är samtliga avstängnings ventiler på huvudledningen efter vägen markerade med stolpe, skylt och ”ventilhus”. Se bifogad bild nr 3. Viktigt att snabbt kunna lokalisera dessa vid ett ev läckage, vintertid ännu svårare då en del ventiler sitter nära vägen och hamnar under plogkant. Hjälp oss att hålla dessa ”upprätta” och med markeringspinne!


Vattenposten till den egna fastigheten är markerad med ett stålrör, ca 1 m högt, och en liten skylt i toppen som är riktat mot vattenposten med en avståndsmarkering (normalt 0,5 m).

Det är viktigt att varje fastighetsägare har kontroll på vart fastighetens avstängningsventil är placerad och att den är markerad / lätt åtkomlig, samt att den funktionsprovas årligen!

Ett gemensamt ansvar

Att äga något tillsammans med flera hundra andra innebär bland annat att ett stort ansvar vilar på varje enskild medlems axlar. För att föreningen ska kunna fungera och utvecklas krävs att alla samarbetar och strävar efter att följa föreningens stadgar och målsättningar.

Besök våra årsmöten varje år, titta in på hemsidan och häng med i vad som händer. Gör din röst hörd!


Installation och underhåll

För att vi ska slippa onödigt svinn och reparationer orsakat av fel material och kopplingar i vår anläggning liksom hur anläggningen är kopplad till och inom din egen fastighet, är det viktigt att du följer anvisningarna om dessa i denna folder, på föreningens hemsida och i våra stadgar.

Med ständig översyn och en årligen uppdaterad handlingsplan för vattenledningens underhåll och utveckling ska vi se till att du som medlem ska kunna lita på anläggningens kvalitet och skötsel. Målsättningen är att vi ska ha en hög status på anläggningen och dess tillbehör.

Styrelsen har påbörjat utbyte av vattenmätare till Kamstrup Multical 21. Fördelen med denna mätare kan Ni läsa i separat dokument ”Vattemätare Kamstrup”. Samtliga gemensamma mätbrunnar är utbytta under September/Oktober -18. Vi påbörjar utbyte av / fastighet efter mätbrunnar. Hobia Konsult kontaktar, informerar ägare varefter Umeå Rörservice tar kontakt för att bestämma tid för utbyte.

Vattenmätare Kamstrup

Rätt produkter

Vattenmätarkonsol.

Det är ett krav att alla inomhusmonterade vattenmätare ska sitta i en vattenmätarkonsol för en bättre fastsättning och ett enklare montage. Mätaren ska placeras i horisontellt läge, inte i bakflödet.

PRK-koppling.

Före vattenmätare är det ett krav att PRK-koppling, plaströrskoppling med tryckskruvmutter och mässingshus ska användas.

Monteringsnyckel och kunskaper.

En monteringsnyckel 499 för PRK-kopplingar ska användas vid monteringen och att den som utfört arbetet har rätta kunskaper.

Året runt boende

Endast en vattenmätare per fastighet godkännes.

Placering. Det är ett krav att vattenmätaren ska vara placerad så att en vattenläcka lätt kan upptäckas.

Det är ett krav att vattenmätaren sitter i ett varmt utrymme. Kallt utrymme med t.ex. element typ frostvakt accepteras ej. Sönderfrusna mätare p.g.a. felaktigt montage debiteras med 2000:- / ny mätare. Tillkommer montage.

Sommarboende

Vänd mätaren rätt! När du kopplar in din vattenmätare på våren, tänk på att vända din mätare i rätt riktning så att pilens riktning pekar mot din fastighet för att undvika att din mätare snurrar åt fel håll.

Placering. Vattenmätaren ska vara placerad i närheten av SV-ventilen (huvudavstängningen) samt ha en godkänd koppling. Sönderfrusna mätare p.g.a. felaktigt montage debiteras med 2000:- / ny mätare. Tillkommer montage.

Avstängningsventil. Vill husägaren stänga av vattnet vid fler tillfällen än vår och höst, måste en separat avstängningsventil monteras vid vattenmätaren. SV-ventilen ska endast användas vid akuta fall eller för säsongsavstängning.

Sug ur och plugga igen! Då vattenmätaren tas bort på hösten ska polyetenslangen sugas ur med vakuumpump (finns att låna hos föreningen), därefter ska anslutningshålen pluggas igen så att inte bakterier kommer in i vattensystemet på grund av orent vatten och smuts.

Om olyckan är framme

För att skador och läckage på anläggningen ska kunna åtgärdas i tid måste alla medlemmar vara uppmärksamma på saker som händer kring vattenledningen och det som avviker från det normala. Meddela genast någon i styrelsen eller vår tekniske support om exempelvis en stor vattensamling syns intill vattenledningens dragning.

Vid namn eller ägarbyte ska också någon av nedanstående snarast kontaktas

Mikael Långström, ordförande

Roger Lundin, teknisk support

För kompletta och uppdaterade kontaktuppgifter se Organisation

Registrera helst in ägarbyten eller adressändringen här Adress/ägarförändring för befintlig medlem