Huvudsida vatten

2019-05-12

Styrelsearbete Vattenföreningen

Hej,
vi söker Dig som är intresserad av att vara med i styrelsen för Vattenföreningen Rovågern. I första hand behövs en ledamot som går in ifrån årsmötet och två år framåt. Årsmötet hålls i sommar.
Du är också välkommen att anmäla Ditt intresse för kommande år.

Du behöver inte vara insatt i de teknikfrågor som har med vattenföreningen att göra. I styrelsen finns redan god kompetens vad gäller el, vattenledningar, ventiler och grävningsarbeten etc.

Det är däremot bra om Du har kunskaper inom ekonomi och redovisning och/eller kommunal planering.
Sen vill vi att Du har erfarenhet av vara brukare/köpare av vatten och att Du är bosatt i eller har fritidsboende i vattenföreningens verksamhetsområde.

Arbetet i styrelsen innebär att Du lär Dig hur distributionen av vattnet fungerar både tekniskt och administrativt och det är något Du har nytta av i många andra sammanhang.
I styrelsen idag är det betydligt fler manliga än kvinnliga ledamöter varför vi välkomnar fler kvinnor.

Du kan också tipsa oss om personer som Du tycker vore lämpliga att ingå i styrelsen.
Välkommen att höra av Dig till valberedningen !

Ulf Olofsson 070-690 72 47 ulf.l.olofsson@gmail.com
Patrik Widebo 070-230 47 20 patrik.widebo@mana.se

2017-11-19

INFORMATION TILL SAMTLIGA MARKÄGARE OCH TOMTÄGARE LÄNGS ROVÅGERNSVÄGEN

Styrelsen för Rovågerns Vattenförening fattade vid sitt möte den 19/11 2017 ett beslut om att inte bevilja några ytterligare medlemskap i vår förening. Detta beror på att vi inte kan leverera vatten i den utsträckning vi vill och anser att medlemmarna kan kräva.

Vi undersöker möjligheterna om att i framtiden kunna bevilja eventuellt ytterligare medlemmar men för dagen så är det stopp.

ROVÅGERNS VATTENFÖRENING

Bo Berglund
Ordförande
 

Felanmälan

Felanmälan
 

Adressändring

Felanmälan
 

Rapportera mätarställning

Rapportera mätarställning