Informationssida för nya och befintliga medlemmar

En vattenledning i ständig utveckling

Föreningen bildades 1996....


Vattenledningen, som föreningen förvaltar, är cirka 18 km....


Under hösten är samtliga avstängnings ventiler på huvudledningen efter vägen markerade med stolpe, skylt och ”ventilhus”. Se bifogad bild nr 3. Viktigt att snabbt kunna lokalisera dessa vid ett ev läckage, vintertid ännu svårare då en del ventiler sitter nära vägen och hamnar under plogkant. Hjälp oss att hålla dessa ”upprätta” och med markeringspinne!

Vattenposten till den egna fastigheten är markerad med ett stålrör, ca 1 m högt, och en liten skylt i toppen som är riktat mot vattenposten med en avståndsmarkering (normalt 0,5 m).

Det är viktigt att varje fastighetsägare har kontroll på vart fastighetens avstängningsventil är placerad och att den är markerad / lätt åtkomlig, samt att den funktionsprovas årligen!

Ett gemensamt ansvar

Att äga något tillsammans med flera hundra andra innebär bland annat att ett stort ansvar vilar på varje enskild medlems axlar. För att föreningen ska kunna fungera och utvecklas krävs att alla samarbetar och strävar efter att följa föreningens stadgar och målsättningar.
Besök våra årsmöten varje år, titta in på hemsidan och häng med i vad som händer. Gör din röst hörd!

Installation och underhåll

För att vi ska slippa onödigt svinn och reparationer orsakat av fel material och kopplingar i vår anläggning liksom hur anläggningen är kopplad till och inom din egen fastighet, är det viktigt att du följer anvisningarna om dessa i denna folder, på föreningens hemsida och i våra stadgar.
Med ständig översyn och en årligen uppdaterad handlingsplan för vattenledningens underhåll och utveckling ska vi se till att du som medlem ska kunna lita på anläggningens kvalitet och skötsel. Målsättningen är att vi ska ha en hög status på anläggningen och dess tillbehör.

Styrelsen har påbörjat utbyte av vattenmätare till Kamstrup Multical 21. Fördelen med denna mätare kan Ni läsa i separat dokument ”Vattemätare Kamstrup”.  Samtliga gemensamma mätbrunnar är utbytta under September/Oktober -18. Vi påbörjar utbyte av / fastighet efter mätbrunnar. Hobia Konsult kontaktar, informerar ägare varefter Umeå Rörservice tar kontakt för att bestämma tid för utbyte.


Comments