Projekt‎ > ‎

Mätarbyten till digitala mätare

Vi har under hösten -18 påbörjat utbyte av vatten mätare till digitala typ Kamstrup Multical 21.

Samtliga mätare i mätbrunnar är utbytta under september – oktober, totalt 21 st
Därefter påbörjas utbyte av mätare efter mätbrunnar.

Utfört till månadsskiftet mars - april 2019 är Harrevelsudden och Stresslösa, totalt 10 + 8 mätare. Orsak till att vi börjar där är att det på dessa områden varit stora differenser i avläsningar jämfört med mätbrunn.

Fortsättningsvis byter vi från söder mot norr, nästa byte blir mätbrunn 21, Rovågern söder, Rovågern norr mätbrunn 3, Ledskär osv.

Vår budget tillåter byte av ca 60 mätare detta räkenskapsår.

Ni blir kontaktade av Markus Josefsson på Umeå Rörservice som utför utbytet.
Han avtalar tid med Er och hör av sig i god tid !

Kostnad för mätarbytet tas från den förhöjda medlemsavgiften !

För Er som har sommarvatten så kommer vi att byta ut Era mätare den 15/6 mellan 10.00-12.00 ! Detta sker vid tryckstegringsstationen, på väster sida väg mellan Verkholmen och Harrevelsudden.
Glöm inte att ta med den gamla mätaren för att kunna erhålla en ny mätare.

Fördel med nya mätarna är att dom är 100 % exakta, kan fjärravläsas samt att dom larmar vid läckage.
Detta skall förhoppningsvis eliminera det ”svinn” vi haft tidigare under åren samt underlätta vårt arbete med avläsning !

2019-06-03

skickad 3 juni 2019 12:29 av Vattenföreningen Rovögern   [ uppdaterad 3 juni 2019 12:30 ]

Alla mätare på Gergrundet byts nu ut under Juni månad. 

Det är totalt 31st mätare som byts i denna grupp.
Utskicket sker 3/6 och Umeå Rörservice kontaktar därefter alla medlemmar och planerar in bytet så det passar för alla.

2019-03-27

skickad 31 mars 2019 07:35 av Vattenföreningen Rovögern   [ uppdaterad 31 mars 2019 07:56 ]

Nu är det dags för en hel grupp av områden att planeras in. Det rör sig om områdena:
Rovögern Södra        (klart bytt)
Rovögern Norra
Ledskär
Västersandskär
Banken
Tavelskäret
Hökaren

Det är totalt 45 st mätare som byts i denna grupp.
Utskicket sker 27/3 och Umeå Rörservice kontaktar därefter alla medlemmar och planerar in bytet så det passar för alla.

2019-01-11

skickad 31 mars 2019 07:34 av Vattenföreningen Rovögern

Alla medlemmar på område Stresslösa kontaktas om mätarbytet. Utbyte ska ske under januari/februari 2019.

2018-12-01

skickad 31 mars 2019 07:31 av Vattenföreningen Rovögern   [ uppdaterad 31 mars 2019 07:53 ]

Harrevelsudden är första område ut att få nya digitala mätare. Utskick sker 1/12 och byte planeras och påbörjas så fort som möjligt.
Utskicket sker i första hand som Epost och i andra hand på papper med kuvert med porto.

2018-11-01

skickad 31 mars 2019 07:26 av Vattenföreningen Rovögern

Vi har under hösten 2018 påbörjat utbyte av vatten mätare till digitala typ Kamstrup Multical 21.
Samtliga mätare i mätbrunnar är utbytta under september – oktober, totalt 21 st
Därefter påbörjas utbyte av mätare efter mätbrunnar.

1-5 of 5