Projekt‎ > ‎

Mätarbyten till digitala mätare

Vi har under hösten -18 påbörjat utbyte av vatten mätare till digitala typ Kamstrup Multical 21.

Samtliga mätare i mätbrunnar är utbytta under september – oktober, totalt 23 st
Därefter påbörjas utbyte av mätare efter mätbrunnar.

Utfört till månadsskiftet mars - april 2019 är Harrevelsudden och Stresslösa, totalt 10 + 8 mätare. Orsak till att vi börjar där är att det på dessa områden varit stora differenser i avläsningar jämfört med mätbrunn.

Planen är att alla mätare ska vara utbytta under hösten/vintern 2019/2020. Demontering av gamla mätare och montering av nya d:o utförs av Markus Josefsson från Umeå Rörservice.

Rutinen för detta ser ut som följer:

Föreningen gör utskick till medlemmar där mätare ska bytas med ett förslag till en tid då någon måste finnas på plats och ta emot och släppa in Markus.

Om ingen kan finnas i huset så måste Markus kontaktas annan tid överenskommas. Om inte detta görs kommer föreningen att debitera kostnaden för en onödig resa. När detta skrivs återstår ca 200 mätare att byta ut. Kostnaden för nya mätare och tillhörande montage betalas av föreningen.

På så sätt kan läckor upptäckas tidigare än förut och vattenförluster minskas. Det finns också möjligheter att få ut viss historik för att studera hur flödet sett ut över tid.
Detta innebär dock inte att man som brukare av vatten inte behöver bry sig om sin anläggning utan man måste hålla uppsikt över rör, kopplingar och andra saker. Detta gäller i synnerhet vintertid då en del medlemmar har fått erfara tråkiga konsekvenser av t ex en frusen mätare.

2019-09-06

skickad 1 okt. 2019 01:04 av Vattenföreningen Rovögern

Ett par veckor framöver så ska vi byta mätare på Sävarskärsudden samt Bådelögern.
Planerat att ske den 19 samt 20/9.
Totalt 18 st medlemmar.

2019-10-01

skickad 1 okt. 2019 01:02 av Vattenföreningen Rovögern

Så var det dags att byta mätare för Solvik samt Hällevik.
Det är planerat att ske den 10 samt  11/10 och vi hoppas så många som möjligt kan se till att finnas på plats.
Det är totalt 11 st medlemmar som påverkas av det.

2019-08-27

skickad 27 aug. 2019 00:45 av Vattenföreningen Rovögern

Denna vecka försöker vi planera upp bytet för Gergrundet samt Ledskär. Vi har haft problem att få tag i medlemmarna så vi tar nya tag på dessa områden och gör ett utskick med planerade byten där medlemmen får kontakta Markus om tiden inte passar.

Gergrundet återstår 30 mätare
Ledskär är det 4 mätare kvar

2019-06-03

skickad 3 juni 2019 12:29 av Vattenföreningen Rovögern   [ uppdaterad 3 juni 2019 12:30 ]

Alla mätare på Gergrundet byts nu ut under Juni månad. 

Det är totalt 31st mätare som byts i denna grupp.
Utskicket sker 3/6 och Umeå Rörservice kontaktar därefter alla medlemmar och planerar in bytet så det passar för alla.

2019-03-27

skickad 31 mars 2019 07:35 av Vattenföreningen Rovögern   [ uppdaterad 31 mars 2019 07:56 ]

Nu är det dags för en hel grupp av områden att planeras in. Det rör sig om områdena:
Rovögern Södra        (klart bytt)
Rovögern Norra
Ledskär
Västersandskär
Banken
Tavelskäret
Hökaren

Det är totalt 45 st mätare som byts i denna grupp.
Utskicket sker 27/3 och Umeå Rörservice kontaktar därefter alla medlemmar och planerar in bytet så det passar för alla.

2019-01-11

skickad 31 mars 2019 07:34 av Vattenföreningen Rovögern

Alla medlemmar på område Stresslösa kontaktas om mätarbytet. Utbyte ska ske under januari/februari 2019.

2018-12-01

skickad 31 mars 2019 07:31 av Vattenföreningen Rovögern   [ uppdaterad 31 mars 2019 07:53 ]

Harrevelsudden är första område ut att få nya digitala mätare. Utskick sker 1/12 och byte planeras och påbörjas så fort som möjligt.
Utskicket sker i första hand som Epost och i andra hand på papper med kuvert med porto.

2018-11-01

skickad 31 mars 2019 07:26 av Vattenföreningen Rovögern

Vi har under hösten 2018 påbörjat utbyte av vatten mätare till digitala typ Kamstrup Multical 21.
Samtliga mätare i mätbrunnar är utbytta under september – oktober, totalt 21 st
Därefter påbörjas utbyte av mätare efter mätbrunnar.

1-8 of 8