Ekonomi

Prislista

 Inträdesavgift i föreningen 100 kr Ej moms
 Anslutningsavgift     21 000 kr Ej moms
 Årsavgift 500 kr Ej moms
 Vattenavgift, individuell fakturering per m3 29 kr Inkl moms
 Vattenavgift, mätbrunnar per m3 27 kr Inkl moms
 Vattenavgift, "läckvatten" per m323,75 krInkl moms
 Byte av vattenmätare 1 562 kr Inkl moms
Enbart vattenmätare  
Plombering 188 kr Inkl moms 
   

Underordnade sidor (1): Årsredovisning
Comments