Ekonomi

Prislista

 Inträdesavgift i föreningen  100 kr  Ej moms
 Anslutningsavgift      21 000 kr  Ej moms
 Årsavgift 1 500 kr  Ej moms
 Vattenavgift, individuell fakturering per m3  29 kr  Inkl moms
 Vattenavgift, mätbrunnar per m3  27 kr  Inkl moms
 Vattenavgift, "läckvatten" per m3 23,75 kr Inkl moms
 Ny vattenmätare 2 000 kr  Inkl moms

Underordnade sidor (1): Årsredovisning
Comments