Felanmälan

Rutiner vid vattenläckage (2017-03-20)

Vi har tecknat ett avtal med BDX som kommer att hjälpa oss om vi får problem med vattenläckage.

Så rutinen om någon upptäcker eller misstänker att ett läckage har uppstått är följande:

  1. Kontakta först Vakin för att kontrollera att felet inte är hos dem
  2. Ring sedan Ulf Olofsson 070-690 72 47 så kallar han in BDX som vi har avtal med för avhjälp med vattenläckage.

Hälsn/

Ulf Olofsson

Ordförande