Ordförande Ulf Olofsson och föreningens administratör

BRA TEAM. Pia Höber - via sitt företag Hobia Konsult AB - är inne på sitt tredje år när det gäller att hjälpa Vattenföreningen Rovågern med administration och att hålla ordning på räkenskaperna.

- Fick ta över siffrorna från förre kassören Bosse Berglund som skötte detta på fritiden med kontoret på fickan. En nästan omöjlig uppgift att hinna med, berättar Pia Höber för rovogern.com.

Tekniken viktig

Pia Höber besitter lång erfarenhet av redovisning och har dessutom kunskap om hur vattenföreningar fungerar.

- Inom föreningen är vi knappt 300 medlemmar. I den siffran ingår också ett antal passiva medlemmar, säger ordförande Ulf Olofsson.

För att underlätta och spara pengar försöker Vattenföreningen Rovågern så långt det bara går utnyttja dagens teknik vilket innebär att vi försöker undvika vanliga brev och slippa portokostnader.

- Nu jobbar vi nästan enbart bara med mejlutskick och information via föreningens hemsida, säger Pia.

Medlemsregister

En uppgift som Pia har fått i uppdrag att genomföra är en uppdatering av medlemsregistret när det gäller fastighetsbeteckningar.

- Det är något som UMEVA har efterlyst, inflikar Ulf Olofsson.

Lugnare period

Förutom detta så har föreningen nu en något lugnare period.

- Vårt nästa ryck när det gäller den biten blir någon gång i september/oktober när vi avläst förbrukningen och debiterar kostnaden för förbrukat vatten.

- Då handlar det om i storleken 170-180 utgående fakturor. Vid sådana tillfällen är det bra om vårt medlemsregister är uppdaterat så långt det bara går, säger Pia Höber.

Stor anläggning

Verksamheten i Vattenföreningen Rovågern är nog större än vad de flesta i området kan föreställa sig.

- Att få tillgång till Pia är nödvändigt för att sköta de administrativa arbetsuppgifterna.

Hon fungerar klockrent mot föreningen och gör ett bra jobb genom att hon har en förståelse för verksamheten.

- Nästa uppgift som vi ska lyfta inom styrelsen är att titta på de tekniska förutsättningarna. Anläggningen är snart för stor sköta på amatörnivå. Vi får återkomma angående detta längre fram, avslutar ordförande Ulf Olofsson för rovogern.com.

MATS RAGNARSSON

Publicerad: 2015-05-27