2018-11-01

skickad 31 mars 2019 07:26 av Vattenföreningen Rovögern
Vi har under hösten 2018 påbörjat utbyte av vatten mätare till digitala typ Kamstrup Multical 21.
Samtliga mätare i mätbrunnar är utbytta under september – oktober, totalt 21 st
Därefter påbörjas utbyte av mätare efter mätbrunnar.
Comments